Category Archives: Izbjeglice iz Hrvatske

am

Povodom “Svjetskog dana izbjeglica”, UNHCR dijeli stavove ključnih aktera u BiH

Utorak, 19.06.2012.
SARAJEVO – Povodom “Svjetskog dana izbjeglica”, UNHCR dijeli stavove ključnih aktera u BiH

“Svjetski dan izbjeglica” nas sve podsjeća na to da uradimo sve što možemo kako bismo pomogli ljudima kojima je neophodna naša zaštita. Mnoge ugrožene porodice već godinama žive u bijednim uvjetima i hitno su im neophodni zaštita i rješenja. Država je dogovorila strategiju i donatori su obećali nova sredstva – dakle, vrijeme je da svako od nas obavi svoj dio posla kako bi izbjeglicama, povratnicima i raseljenim osobama u stanju potrebe u Bosni i Hercegovini konačno ponudili bolju budućnost.

Andrew Mayne, predstavnik UNHCR-a u BiH

Pročitajte i ostale izjave:  Svjetski dan izbjeglica -Zajednička izjava (1144)

Stambeno zbrinjavanje bivših korisnika stanova u društvenom vlasništvu na i izvan područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske

V  A  Ž  N  O

Rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje IZVAN PPDS-a je produžen i traje do 30.4.2012. godine.

Odluka Vlade RH o stambenom zbrinjavanju povratnika u RH, bivših nosilaca stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi

Vlada Republike Hrvatske je 03.03.2011. godine donijela Odluku o stambenom zbrinjavanju povratnika u RH – bivših nosilaca stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi.

Odluka se odnosi na povratnike u RH – bivše nosioce stanarskog prava koji se žele trajno vratiti u Republiku Hrvatsku pod uslovom da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu porodičnu kuću ili stan na području Republike Hrvatske ili na području država nastalih raspadom SFRJ ili drugih država u kojima borave, s tim da iste nisu prodali, darovali ili na neki drugi način otuđili nakon 8.10.1991. godine, odnosno da nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca. Odluka je istovjetna za povratnike koji žive u RH i povratnike van RH. Odlukom se utvrđuju uslovi za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nosilaca stanarskog prava koji nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca, a živjeli su u stanovima u društvenom vlasništvu izvan pordručja posebne državne skrbi Republike Hrvatske.

Odluka je objavljena u Narodnim Novinama br. 29/2011 od 09.03.2011.