The European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

ecre

The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) je osnovana 1974 kao odgovor na potrebu za saradnjom među državama sa ciljem da se osiguraju prava i zaštita izbjeglica u Evropi. Pročitajte više o ECRE…