Projekti

Ciljne grupe: izbjeglice iz BiH, izbjeglice iz drugih zemalja koje borave u BiH, tražitelji azila, raseljena lica, povratnici, domaće ugroženo stanovništvo, djeca bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima, pripadnici manjina, osobe bez državljanstva.Polje djelovanja: pružanje besplatne pravne pomoći u svim oblastima građanskog i upravnog prava i ljudskih sloboda.

Planovi za budućnost: Nastavak rada sa pojedinačnim korisnicima; nastavak rada na stručnim pravnim analizama iz različitih oblasti; vodstvo u BiH u dijelu koji se odnosi na izbjegličko pravo i pitanja tražilaca azila, nastavak razvoja kapaciteta uposlenih.

Tekući projekti

Sprječavanje apartidije i prikupljanje dokumentacije za ugrožene Rome (01.01.2009.-31.12.2011)Donator: Europska unija / UNHCR

Projekat ima za cilj obezbiejditi pružanje besplatne pravne i informativne pomoći Romima bez državljanstva i osobama bez važećeg državljanstva. VPBiH će poduzeti ratličite aktivnosti u cilju smanjenja apartidije upisom u lica u matične knjige rođenih, uključujući i naknadne upise.

Pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima u BiH, izbjeglicama i tražiteljima azila (01.01.2009.-31.12.2011.)

Donator: UNHCR

Projektom su obuhvaćeni svi oblici informativne i pravne pomoći davanja odgovora na kratke upite do sveobuhvatnih savjeta i zastupanja pred institucijama za ljudska prava. Informativna komponenta projekta podrazumijeva kontinuiranu informativnu kampanju s ciljem podizanja svijesti građana o pravima i obavezama i provodi se kroz informativne sesije, medijske nastupe, te proizvodnju i distribuciju različitih informativnih materijala.

Implementirani projekti

 • Sprječavanje apartidije i prikupljanje dokumentacije za ugrožene Rome (01.01.2008.-31.12.2010.)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima u BiH, izbjeglicama i tražiteljima azila (01.01.2008.-31.12.2010.)
 • Besplatno pravno savjetovanje i informisanje (29.10.2008.-31.12.2010)
 • Promocija antidiskriminacijskog zakonodavstva i prakse u Bosni i Hercegovini (2007, 2008)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći ugroženoj populaciji u BiH (15.10.2007.-15.10.2008.)
 • Poboljšanje pristupa pravdi – podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH (01.03.2007. – 28.02.2008)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima u BiH, izbjeglicama i tražiteljima azila (01.01.2007.-31.12.2007.)
 • Jačanje zaštite tražitelja azila, izbjeglica, žrtava trgovine ljudima i osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH (01.01.2006-31.12.2007.)
 • Podrška pomirenju i reintegraciji manjinskih povrataka u BiH kroz pružanje besplatne pravne pomoći (12.10.2006 – 12.10.2007)
 • Trgovina ljudima: Prevencija i zaštita u Bosni iHercegovini (01.05.2006.-31.04.2007.)
 • Podizanje svijesti javnosti o pristupu pravima, zakonodavnim promjenama i pravnim procedurama (01.10.2006. -31.03.2007.)
 • Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima i pravu na besplatnu pravnupomoć (01.07.2006.-31.03.2007.)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći u BiH (01.01.2006 – 31.12.2006.)
 • Osiguranje pristupa pravdi kroz pružanje besplatne pravne pomoći (01.01.2006.-31.12.2006.)
 • Put ka vladavini zakona u BiH (31.08.2005- 30.06.2006)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima u BiH, izbjeglicama i tražiteljima azila (01.01.2005. – 31.12.2005.)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći u BiH (1.1.2005. – 31.12.2005.)
 • Put ka vladavini zakona u BiH (27.09.2004. – 31.12.2004.)
 • Inicijativa za pravdu u upravi (01.09.2004. – 28.02.2006.)
 • Podizanjejavne svijesti o ljudskim pravima i pravu na besplatnu pravnu pomoć (01.07.2005. – 31.12.2005.)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći djeci bez roditeljskog staranja (01.04.2005. – 30.09.2005.)
 • Podizanje javne svijesti (01.08.2004. – 31.12.2004.)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima u BiH, izbjeglicama i tražiteljima azila (01.01.2004.-31.12.2004.)