Završeni projekti


Unatoč kontinuiranim naporima međunarodne zajednice i lokalnih vlasti, korisnici besplatne pravne pomoći i dalje žive u veoma teškoj istuaciji. Oni se svakodnevno susreću sa bezbroj problema koji zahtijevaju pravnu stručnost, posebno kada su u pitanju međunarodni pravni instrumenti. Iz tog razloga je Udruženje Vaša prava BiH korisnicima postalo glavni izvor besplatne pravne pomoći. Udruženje Vaša prava – kancelarije za besplatnu pravnu pomoć time je postalo od vitalnog značaja u pružanju pomoći pojedincima prilikom procesa povratka i reintegracije, te tražiteljima azila i pripadnicima manjinskih naroda u njihovim naporima da ostvare svoja prava u budućnosti.

Budući da Vaša prava BiH pružaju usluge najugroženijim kategorijama stanovništva u BiH, onima koji nisu u mogućnosti plaćati advokatske usluge da bi ostvarili svoje pravo, odživost ove nevladine organizacije ovisi o darežljivosti donatora koji omogućavaju profesionalnu pravnu pomoć širom zemlje, strateško planiranje i razvoj kapaciteta.

Kao jedna od najvećih lokalnih nevladinih organizacija u regiji koja se bavi pružanjem besplatne pravne pomoći, Vaša prava BiH – kancelarije za besplatnu pravnu pomoć svjesno je odgovornosti koju je preuzela u razvoju, još uvijek krhkog, civilnog sektora u BiH.


Projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima u BiH, izbjeglicama i tražiteljima azila (01.01.2007-31.12.2007; 01.01.2007-31.12.2007; 01.01.2006-31.12.2006.; 01.01.2005.-31.12.2005.; 01.01.2004.-31.12.2004.); Sprječavanje apartidije i prikupljanje dokumentacije za ugrožene Rome (01.01.2008-31.12.2008, 01.01.2008-31.12.2011)

UNHCR u Bosni i Hercegovini djeluje od 1991. godine. Mandat UNHCR-a je osigurati međunarodnu zaštitiu izbjeglica i pronaći rješenja za njih.  U skladu sa Daytonskim mirovnim sporatumom, UNHCR je dobio vodeću ulogu u implementaciji Aneksa 7, i aktivno pomaže povratak i reintegraciju bosanskohercegovačkih izbjeglica i raseljenih lica.


Projekti:Sprječavanje apartidije i prikupljanje dokumentacije za ugrožene Rome (01.01.2009.-31.12.2011.); Promocija antidiskriminacijskog zakonodavstva i prakse u Bosni i Hercegovini (2007, 2008); Podrška pomirenju i reintegraciji manjinskih povrataka u BiH kroz pružanje besplatne pravne pomoći (12.10.2006 – 12.10.2007); Jačanje zaštite tražitelja azila, izbjeglica, žrtava trgovine ljudima i osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH (01.01.2006-31.12.2007.);

Projekat Sprječavanje apartidije i prikupljanje dokumentacije za ugrožene Rome VPBiH implementiraju u saradnji sa UNHCR-om.

Europsku uniju čini 25 država članica: 25 različitih nacija odlučile su da zajednički stvore budućnost. Zajedno su, tokom perioda razvoja od preko 40 godina, izgradili zonu stabilnosti, napretka i solidarnosti. Europska unija je model za prevazilaženje sukoba i promoviranje pomirenja kroz blisku saradnju s ciljem postizanja zajedničkih ciljeva, istovremeno njegujući nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet. Ali EU nije fokusirana na sebe: njena ambicija je da dijeli svoja dostignuća i vrijednosti sa zemljama i ljudima i izvan svojih granica. Izvršno tijelo Europske unije je Europska komisija.


Projekat:Besplatno pravno savjetovanje i informisanje (29.10.2008.-31.12.2008); Pružanje besplatne pravne pomoći u BiH (01.01.2006 – 31.12.2006.; 1.1.2005. – 31.12.2005.)

Implementaciju programa pružanja besplatne pravne pomoći, koje Udruženje Vaša prava BiH provodi putem kancelarija za besplatnu pravnu pomoć, podržava i Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke putem Ambasade SR Njemačke u Sarajevu, a u okviru aktivnosti Pakta za stabilnost jugoistočne Europe.


Projekat: Poboljšanje pristupa pravdi – podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH (01.03.2007. – 28.02.2008); Osiguranje pristupa pravdi kroz pružanje besplatne pravne pomoći (01.01.2006-31.12.2006)

Vlada Kanade financijski podržava Vaša prava BiH kroz projekte koji su vezani uz Programa balkanske lokalne inicijative Kanadske agencije za međunarodni razvoj.


Projekti: Trgovina ljudima: prevencija i zaštita u Bosni i Hercegovini (01.05.2006.-01.05.2007.); Podizanje svijesti javnosti o pristupu pravima, zakonodavnim promjenama i pravnim procedurama (01.10.2006.-31.03.2007.); Inicijativa za pravdu u upravi (01.09.2004. – 28.02.2006.)

USAID (Američka agencija za međunarodni razvoj) je nezavisna organizacija koja pruža ekonomsku pomoć, pomoć u razvoju i humanitarnu pomoć širom svijeta, podržavajući ciljeve vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država.

USAID je podržao Vaša prava BiH preko svojih implementing partnera – IOM misije u BiH (projekat Trgovina ljudima: prevencija i zaštita u BiH) i East-West Managment Institute koji realizira Projekat razvoja sektora pravosuđa (JSDP) (projekat Podizanje svijesti javnosti o pristupu pravima, zakonodavnim promjenama i pravnim procedurama). Projekat “Inicijativa za pravda u upravi” Vaša prava BiH implementiralo je u partnerstvu sa Centrom za institucionalne reforme i neformalni sektor (IRIS) univerziteta u Merilendu.


Projekti: Podizanje javne svijesti o ljudskim pravima i pravu na besplatnu pravnu pomoć(01.07.2006 – 31.03.2007; 01.07.2005. – 31.12.2005.); Podizanje javne svijesti (01.08.2004. – 31.12.2004.)

Švedski helsinški komitet za ljudska prava (SHC) osnovan je 1982. godine kao politički i religiozno nezavisna nevladina organizacija. Cilj organizacije je poboljšati poštivanje ljudskih prava i sloboda, te doprinjeti razvoju demokracije u zemljama potpisinicama Helsinškog dokumenta (sadašnje područje djelovanja OSCE-a). SHC je aktivan u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Moldaviji, Srbiji i Crnoj Gori i Švedskoj.


Projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći ugroženoj populaciji u BiH (15.10.2007.-15.10.2008.)

Ambasada Kraljevine Nizozemske zastupa ineterese Nizozemske Vlade. U tom cilju je ostvarila saradnju s velikim brojem organizacija i javnih institucija. Ključna područja interesa Ambasade su politički poslovi, unaprijeđenje trgovine, razvoj privatnog sektora, saradnja na polju razvoja, konzularni poslovi i promocija nizozemske kulture.


Projekat: Put ka vladavini zakona u BiH (31.08.2005- 30.06.2006; 27.09.2004. – 31.12.2004.)

U novembru 1992, gospodin George Soros je donio odluku da osnuje Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina. FOD BiH je formalno počeo sa radom u februaru 1993. godine i time postao član mreže fondacija i organizacija koja danas broji 33 fondacije u svim dijelovima svijeta.

FOD BiH se tokom svog postojanja u Bosni i Hercegovini mijenjao i razvijao u skladu sa dramatičnim društvenim promjenama koje su se dešavale u Bosni i Hercegovini. Međutim, jedno je konstantno – FOD BiH svih ovih godina radi na razvoju otvorenog društva u našoj zemlji.


Projekat: Pružanje besplatne pravne pomoći djeci bez roditeljskog staranja (01.04.2005.-30.09.2005.)

UNICEF je vodeća snaga koja pomaže u stvaranju svijeta u kojem će prava svakog djeteta biti ostvarena. Imamo globalni autoritet utičemo na one koji donose odluke,a veliki broj partnera na lokalnom nivou omogućava nam inovativne ideje pretvorimo u stvarnost. To nas čini jedinstvenim među organizacijama u svijetu i jedinstvenim među onima koji rade s mladima.

Vjerujemo da su odgoj i briga za djecu temelji ljudskog razvoja. UNICEF je stvore zbog ove ideje-da radi s drugima kako bi prevazišli prepreke zbog koji siromaštvo, nasilje, bolesti i diskriminacija stoje na dječijem putu.

UNICEF je financirao Projekat pružanja besplatne pravne pomoći djeci i mlađim osobama bez roditeljskog staranja.


Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini podržala je u 2005. godini informativnu komponentu Programa besplatne pravne pomoći i izdavanje magazina Vaša prava.

UKLJUČITE SE!

Pomozite nam pomoći drugima

Ukoliko pomognete rad mobilnih timova Udruženja Vaša prava BiH, dobit ćete priliku predstaviti svoju organizaciju ili projekat na stranicama magazina “Vaša prava”

Kontaktirajte nas