Izgradnja kapaciteta

Biti u toku sa pravnim razvojima posebno je važno u zemlji gdje se zakonodavstvo kontinuirano razvija. Pravnici unutar Vaših prava BiH svoju stručnost razvijaju na treninzima, seminarima i drugim forumima gdje razmjenjuju informacije i praktična iskustva, kao i znanje o domaćim i evropskim pravnim instrumenatima i standardima.

Da bi se ojačalo razumijevanje primjenjivog zakonodavstva i izgradili kapaciteti osoblja da se uspješno snalaze u pravnim labirintima, Vaša prava BiH redovno organizuje i učestvuje na treninzima, seminarima i radionicama. To unapređuje znanje i omogućava Vašim pravima BiH da predlože set konkretnih mjera upravljenih ka podršci vladavini prava i povećanju kvaliteta pravde u zemlji.