Informisanje javnosti

Mreža utiče na javnu svijest o pravima i obavezama korisnika, relevantnom razvoju prava, trendovima i problemima s kojima se suočavaju korisnici kroz:

  • prezentacije u medijima (TV, radio,štampani materijali, web site)
  • Magazin “Vaša prava”, štampani materijali, publikacije, brošure i letke
  • informativne sesije i radne grupe s korisnicima na terenu