Planovi za budućnost

  • Nastavak pružanja besplatne pravne pomoći u BiH
  • Podizanje javne svijesti: Radio i TV programi u pogledu pravnih pitanja
  • Izgradnja kapaciteta uključujući seminare i obuke u pogledu domaćih i međunarodnih pravnih instrumenata, te zaštite ljudskih
  • Javno zagovaranje